សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង!

វីដេអូ

ម៉ាស៊ីនផលិត Monofilament

ម៉ាស៊ីនធ្វើសរសៃអំបោះ

ម៉ាស៊ីន Extruding បន្ទាត់ Trimmer

ម៉ាស៊ីនកាត់ផ្លាស្ទិច Twine Extruding

ម៉ាស៊ីនផលិត Twine ផ្លាស្ទិច

ម៉ាស៊ីនកិនប្លាស្ទិក

ម៉ាស៊ីនបង្កើតខ្សែពួរ

អំបោះបាល់ខ្យល់

Cross Ball Winder

Bobbin Winder

លំហូរ Twister

ចិញ្ចៀន Twister